Dış Kaynak Hizmetleri

Dış Kaynak Hizmetleri

Dış Kaynak Nedir?

İşletmelerin gittikçe artan ölçüde, sadece kendi sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işleri yapmak istemeleri, “core competence” veya öz (temel, çekirdek) yeteneklerin kullanılmadığı işleri, organizasyon dışındaki başka işletmelerden almak eğilimi, yaygın bir “outsourcing” veya “dış kaynaklardan yararlanma” uygulamasını ortaya çıkarmıştır. İşletmeler kendilerine rekabet avantajı sağlayan bu temel yetenek ile ilgili işlerin dışındaki tüm işleri, başka işletmelere yaptırmak suretiyle, yani outsourcing yaparak, hem kaynak tasarrufu yapmakta, hem yapı olarak küçülmekte (downsizing) ve yalın hale gelmekte ve hem de kendilerini çok iyi bildiği işler üzerinde yoğunlaşma fırsatı bulmaktadırlar.

Firmalara Getirdiği Avantajlar Nelerdir?

Firmaların profesyonel olduğu alanlara yönelerek zaman ve enerji kazanması, Uzun vadede IT maliyetlerinde tasarruf, Yönetilebilirlik; dış kaynak çalışanlarınızın ilgili firma tarafından kontrol ediliyor olması, Projelerin üretim kalitesinde ve bitiş sürelerindeki iyileşmeler, Güncel teknolojilerin takip edilmesi ile kazanılan zaman ve rekabet avantajı.

Süreç Nasıl İşliyor?

Teknik olarak hiçbir bilginiz olmasına gerek yoktur çünkü biz ihtiyacınız olan elemanın teknik beceri ölçümlemelerini yapmaktayız. Size gelen her elemanın yetenekleri tamamen ihtiyacınız olan düzeydedir. Talepleriniz dikkate alınarak adayların temin ve uygunluk süreçleri aşağıdaki sıralama ile yürütülmektedir.

  • Personel Talebi
  • Aday Araştırma
  • Aday Değerlendirme
  • Olumlu Adayları Sunma
  • Adayın aylık Dış Kaynak hizmet teklifi
  • Adaya İş Teklifi
  • Dış Kaynak Hizmetine Başlama

Aday için uygunluk onayınız ile çalışacak arkadaşımızın size toplam maliyeti çıkartılır. Devlet ile ilgili tüm ödeme ve sorumlulukların tarafımıza ait olacağı anlaşma sonrası, arkadaşımız en kısa sürede firmanızda çalışmaya başlayacaktır. Firmanızdaki kurumsal yönetmeliklerden kendi çalışanınız gibi sorumlu olacaktır. İşe geliş gidiş saatleri yine çalışanlarınızla aynı olacaktır.

Karlı Bir Yatırım mı?

Her dış kaynak çözümünün sizin için karlı olacağını söylemek yanlış olur. Bu sebeple ilk olarak ihtiyaçları tespit etmek ve size uygun bir çözüm olup olmayacağına karar vermemiz gerekmektedir. Önemli olan dış kaynak kullanımının doğru alanda, doğru şekilde ve zamanda kullanılmasıdır.